4/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 10.05.2012 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.05.2012 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Akcjonariusz: BJT s.á r.l., Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 87 613 931
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 87 613 931
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 38,22
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 23,43

Akcjonariusz: Rowyan Limited, Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 42 215 190
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 42 215 190
Udział w liczbie głosów na WZA [%]:18,42
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 11,29

Akcjonariusz: AGU s.á r.l., Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 41 496 042
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 41 496 042
Udział w liczbie głosów na WZA [%]:18,10
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 11,10

Akcjonariusz: Global Credit Development Fund Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 12 842 220
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 12 842 220
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 5,60
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 3,43

Akcjonariusz: Dariusz Bąkowski
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 38 150 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 38 150 000
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 16,64
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 10,20

 

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Daniel Meniów - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Morawiec - Wiceprezes Zarządu

 

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %