26/2020 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Dr.Finance S.A. _,,Spółka”_ wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 6 sierpnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu, który w imieniu Spółki Dr.Finance S.A. w dniu 6 sierpnia…

25/2020 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Zarząd DR.FINANCE S.A. _Spółka_ nawiązując do raportu bieżącego ESPI nr 18/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku informuje, że w dniu 06 sierpnia 2020 roku, podjął informacje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dniem 03 sierpnia 2020 roku dokonał zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez przywrócenie kapitału zakładowego do stanu sprzed jego obniżenia…

14/2020 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Zarząd DR.FINANCE S.A. (Spółka) nawiązując do raportu bieżącego ESPI nr 18/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku informuje, że w dniu 06 sierpnia 2020 roku, podjął informacje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dniem 03 sierpnia 2020 roku dokonał zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez przywrócenie kapitału zakładowego do stanu sprzed jego obniżenia…