12/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Doradcy24 SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 lipca 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (Powiadomienie). Treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

Zawiadomienie_o_transakcjach_na_akcjach_Doradcy24_SA_przez_osob-.pe+-bowi-i_zarz-ze_13_LIPIEC_2016