21/2016 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Doradcy24 S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy dotyczące następujących uchwał: Uchwała Numer 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki…

20/2016 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Doradcy24 S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się dnia 30 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące…