11/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 5 kwietnia 2019 r. 510 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,386 zł,

- w dniu 8 kwietnia 2019 r. 410 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,388 zł,

- w dniu 9 kwietnia 2019 r. 1.250 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,438 zł,

- w dniu 10 kwietnia 2019 r. 2.540 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,380 zł,

- w dniu 11 kwietnia 2019 r. 2.670 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,370 zł,

w dniu 12 kwietnia 2019 r. 3.190 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,354 zł,

Akcje nabyte w dniach 5 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r. stanowią 0,283% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,283% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 67.245 akcji, które stanowią 1,798% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 1,798% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu