4/2020 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020

Zarząd Dr.Finance S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym w dniu 10 stycznia 2020 roku, pierwotny termin publikacji raportu za I kwartał 2020 r. został ustalony na dzień 13 kwietnia 2020 roku.

Zarząd Spółki informuje, że raport za I kwartał 2020 r. zostanie ostatecznie opublikowany w dniu 17 kwietnia 2020 roku.

Postawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu