13/2008 Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28.11.2008 r. od Członka Rady Nadzorczej powziął informację, że Członek Rady Nadzorczej dokonał transakcji nabycia akcji Spółki Doradcy24 S.A. Treść zawiadomienia: 1). imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji; Członek Rady Nadzorczej 2). wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę…

12/2008 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Doradcy24 SA w dniu 21.11.2008 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21.11.2008 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu. Akcjonariusz: Adamski Tomasz Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 17 786 333 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 17 786 333 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 16,946% Udział…