35/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

raport_III_kwartal2016_skonsolidowany_doradcy24