• Dr.Finance S.A. ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław
  • 801 081 024

Rada Nadzorcza

Obecny skład Rady Nadzorczej :
Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Dera
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Konrad Ogorzelski
Sekretarz Rady Nadzorczej Piotr Sereja
Członek Rady Nadzorczej Łukasz Jagiełło
Członek Rady Nadzorczej Michał Świątek

 

SONY DSC  Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Dera

Pan Jerzy Dera jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1998 roku związany jest z rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym. Od 2007 związany jest ze spółką Polfinance Sp. z o.o., której jest udziałowcem. Od 2010 roku pełni funkcję prezesa zarządu Polfinance Sp. z o.o. Inwestor i akcjonariusz mniejszościowy kilku spółek giełdowych. Żona Magdalena oraz dwoje dzieci.

Konrad Ogorzelski   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Konrad Ogorzelski

Pan Konrad Ogorzelski jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania. Od 2005 roku jest nieprzerwanie związany z rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym. Pierwsze doświadczenia zdobywał jako ekspert klienta indywidualnego, następnie koordynator sprzedaży w Tacoma Polska Sp. z o.o. Od 2007 roku współpracuje z Polfinance Sp. z o.o. jako dyrektor regionu zajmował się tworzeniem struktur sprzedażowych oraz szkoleniami. W jego szkoleniach oraz konferencjach z dziedziny finansów, zarządzania i sprzedaży wzięło udział kilka tysięcy osób na terenie całego kraju. Ukończył wiele kursów i szkoleń związanych z tematyką zarządzania, finansów i ubezpieczeń. Pan Konrad Ogorzelski zdał egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych. Od lutego 2014 roku jest udziałowcem i prezesem zarządu Dom Brokerski Polfinance Sp. z o.o. oraz jest udziałowcem mniejszościowym w Polfinance Sp. z o.o.. Żona Celina oraz dwoje dzieci.

piotr-sereja  Sekretarz Rady Nadzorczej Piotr Sereja

Pan Piotr Sereja jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pan Piotr Sereja od 2006 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego (praktyka obejmuje: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz sprawy sądowe). Pan Piotr Sereja jest członkiem rady nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W roku 2009 Pan Piotr Sereja był członkiem rady nadzorczej M.W.Trade S.A.

Łukasz Jagiełło  Członek Rady Nadzorczej Łukasz Jagiełło

Pan Łukasz Jagiełło posiada wykształcenie średnie ekonomiczne. Od 2007 roku nieprzerwanie związany z rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym.
Dzięki wieloletniej pracy jako ekspert klienta na rynku ubezpieczeniowym, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu jego funkcjonowania, podejścia do klienta . Od 2009 roku jest dyrektorem regionu w Polfinance sp. z o.o. dzięki temu posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem. Ukończył wiele kursów i szkoleń związanych z tematyką zarządzania, finansów i ubezpieczeń. Kawaler.

Członek Rady Nadzorczej Michał Świątek

Pan Michał Świątek jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, kierunek - zarządzanie. Od 2009 do 2010 Specjalista ds. Organizacji Szkoleń w firmie WORKPOFIT Wieluń. Od 2014 roku i nadal Menedżer Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, specjalista ds. dofinansowania PFRON w firmie WORKPOFIT Wieluń. Ponadto w latach 2014 - 2015 Wiceprezes Zarządu Wieluńskiego Klubu Sportowego. Od 2010 roku i nadal własna działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe "Święty" Michał Świątek. Firma zajmuje się handlem paliwami płynnymi oraz pośrednictwem finansowo-ubezpieczeniowym. Pan Michał Świątek nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Michał Świątek nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Michał Świątek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Michał Świątek pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Facebook