48/2015 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z podaniem do wiadomości nowego terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku, w ramach komunikatu 45/2015 z dnia 30.10.2015 doszło do incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ASO informacja o zmianie terminu publikacji portu powinna być podana najpóźniej w dniu 28.10.2015. Tym samym Spółka wyznaczając termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 na 30.10.2015 i publikując raport o zmianie terminu w dniu 30.10.2015 nie świadomie złamała zapis zawarty w paragrafie 6 ust. 14.2 (załącznik nr 3 do Regulaminu ASO) zgodnie z którym raport o zmianie terminu publikacji raportu okresowego należy upublicznić na co najmniej 2 dni przed nowym terminem publikacji. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Emitent informuje, że stosowane wyjaśnienie zostało złożone w Kancelarii GPW.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu