3/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym w dniu 30 stycznia 2019 roku, pierwotny termin publikacji raportu za I kwartał 2019 r. został ustalony na dzień 19 kwietnia 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje, że raport za I kwartał 2019 r. zostanie ostatecznie opublikowany w dniu 13 maja 2019 roku.

Postawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu