27/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 12 września 2019 r. 490 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,350 zł,

- w dniu 13 września 2019 r. 485 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,340 zł,

- w dniu 16 września 2019 r. 480 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,330 zł,

Akcje nabyte w dniach 12 - 16 września 2019 r. stanowią 0,039% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,039% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 95.345 akcji, które stanowią 2,549% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,549% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu