10/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 25 kwiecień 2016 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 25 kwietnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 10.00 i odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 , 53-671 Wrocław, 9 piętro

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

 

D24_ogloszenie-o-nwza-25-04-2016

D24_projekty-uchwal-25-04-2016

pelnomocnictwo_na_nzwa_doradcy24_osoba_fizyczna_25_04_2016-1 pelnomocnictwo_na_nzwa_doradcy24_osoba_niefizyczna_25_04_2016-1