14/2017 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2017 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport_Doradcy24_IIQ_2017_skonsolidowany
Osoby reprezentujące spółkę:
PAWEŁ WOŹNIAK - PREZES ZARZĄDU