5/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 19 luty 2019 r. 400 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,45 zł,

- w dniu 20 luty 2019 r. 500 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,42 zł,

- w dniu 21 luty 2019 r. 510 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,44 zł,

- w dniu 22 luty 2019 r. 510 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,44 zł,

Akcje nabyte w dniach 19-22 luty 2019 r. stanowią 0,051% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,051% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 33.620 akcji, które stanowią 0,899% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0,899% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu