31/2016 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 19 sierpnia 2016 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2016 roku do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy dotyczące następujących uchwał: Uchwała numer 1/08/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Uchwała Numer…