37/2020 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka”_ informuje, że w dniu 26 października 2020 roku otrzymał informację od dotychczasowego akcjonariusza Pana Rafała Ćwiklińskiego o zmniejszeniu przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz zejściu poniżej progu 5,00% w ogólnej liczbie głosów. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie. Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu