5/2020 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

• w dniu 06 marca 2020 r. 1.635 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,290 zł,

• w dniu 09 marca 2020 r. 1.700 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,290 zł,

• w dniu 10 marca 2020 r. 1.730 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,286 zł,

• w dniu 11 marca 2020 r. 1.830 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,286 zł,

Akcje nabyte w dniach 6 – 11 marca 2020 roku stanowią 0,184% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,184% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 145.515 akcji, które stanowią 3,891% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 3,891% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu