21/2017 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 8 listopada 2017 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się dnia 8 listopada 2017 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". "

Tresc-podjetych-uchwal-NWZA-8-Listopad-2017-czesc-I

Tresc-podjetych-uchwal-NWZA-8-Listopad-2017-czesc-II

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu