12/2008 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Doradcy24 SA w dniu 21.11.2008 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21.11.2008 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Akcjonariusz: Adamski Tomasz
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 17 786 333
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 17 786 333
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 16,946%
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 20,747%

Akcjonariusz: Koczar Dariusz
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 17 787 333
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 17 787 333
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 16,947%
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 20,748%

Akcjonariusz: Orliński Jarosław
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 17871 333
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 17871 333
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 17,027%
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 20,846%

Akcjonariusz: PRIVILLEGE CAPITAL MANAGEMENT S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 31 000 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 31 000 000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 29,535%
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 36,160%

 

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-11-28 Dariusz Koczar Prezes Zarządu
2008-11-28 Jarosław Orliński Członek Zarządu