37/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: – w dniu 20 grudnia 2019 r. 850 akcji po średniej cenie jednostkowej…

36/2019 Ustalenie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Rada Nadzorcza Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2019 roku, podjęła uchwałę zwiększającą wynagrodzenie Prezesa Zarządu do kwoty: 16.000,00 PLN brutto miesięcznie ( szesnaście tysięcy złotych), począwszy od dnia1 stycznia 2020 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę…