14/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 7 czerwca 2019 r. 90 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,378 zł,

- w dniu 10 czerwca 2019 r. 95 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,370 zł,

- w dniu 11 czerwca 2019 r. 95 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,370 zł,

- w dniu 12 czerwca 2019 r. 65 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,370 zł,

Akcje nabyte w dniach 7-12 czerwiec 2019 r. stanowią 0,009% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,009% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 68.005 akcji, które stanowią 1,818% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 1,818% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu