48/2009 Treść Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 21 grudnia 2009 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono też sprzeciwów w stosunku do podejmowanych uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt…