67/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 22 listopada 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR ( Powiadomienie ). Treśc Powiadomienia znajduje się w załaczniku do niniejszego Raportu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

 

zawiadomienie_o_transakcjach_na_akcjach_doradcy24_sa_przez_osob-pe-bowi-i_zarz-ze_woiak_22_listopad_2016