62/2018 Podpisanie istotnej umowy kredyt w rachunku bieżącym

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 12 października 2018 roku, została zawarta umowa zwiększająca kredyt w rachunku bieżącym w Santander Consumer Bank S.A. ( poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK ) do wysokości 300 tys. PLN (dalej: Kredyt). Kredyt został udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Prowizja wyniosła 2,00 %plus 0,5% na rzecz BGK, oprocentowanie Kredytu wynosi: WIBOR1M + marża banku w wysokości 6,0%. Zabezpieczenie Kredytu stanowi weksel własny, którego wystawcą jest Spółka oraz gwarancja de minimis udzielona przez BGK.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym w Idea Banku S.A. w wysokości 300 tys. PLN w dniu 12 października 2018 r.

Spółka obecnie posiada limity kredytowe i kredyty w wysokości łącznej 300 tys. PLN, wcześniej obyła to kwota łączna 420 tys. PLN.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu