38/2011 Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 17 listopada 2011 roku Emitent podpisał ze spółką Panorama Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu list intencyjny, w którym strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji dotyczących współpracy w zakresie inwestycji kapitałowej.

Warunkiem przystąpienia do umowy przez Emitenta jest pomyślne zakończenie przez niego procesu due diligence.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Daniel Meniów - Wiceprezes Zarządu
  • Joanna Tomkowiak - Wiceprezes Zarządu