12/2019 Jednostkowy raport za II kwartał 2019 r

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku.

Postawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu