72/2016 Zaplata za 100% udziałów Spółki zależnej

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 28.12.2016 r. Emitent dokonał zapłaty na rzecz spółki Polfinance Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 4.01.2016 roku oraz aneksu z dnia 31.10.2016 roku za 7.200 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Polcredito Sp. z o.o. ( obecna nazwa PolDevelopment24 ) z siedzibą we Wrocławiu. Pierwotna cena zakupu była określona na 194.400 PLN tj. za 27,00 PLN za jeden udział, natomiast termin zapłaty został ustalony najpóźniej na dzień 31 grudnia 2017 roku. Emitent informował o tej umowie Raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.
Na podstawie aneksu z dnia 31.10.2016 r. do w/w umowy Emitent zapłacił za 7.200 udziałów kwotę: 136.080 PLN tj. 18,90 PLN za jeden udział.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu