24/2017 Sprostowanie treści protokołu z NWZA Doradcy24 S.A. z dnia 8 listopada 2017 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu sprostowanie do treści protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się dnia 8 listopada 2017 roku, a który to protokół Emitent zamieścił Raportem nr 21/2017 w dniu 8 listopada 2017 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9 Załącznika Nr 3…

23/2017 Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2017 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Raport_Doradcy24_3Q_2017_skonsolidowany Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

22/2017 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 8 listopada 2017 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się w dniu 8 listopada 2017 roku do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy do wszystkich uchwał, za wyjątkiem uchwały nr 6/11/2017 w sprawie dalszego istnienia Spółki. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu…

21/2017 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 8 listopada 2017 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się dnia 8 listopada 2017 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

20/2017 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 listopad 2017 r. w związku z żądaniem akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku

Zarząd DORADCY S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2017 oraz EBI nr 19/2017 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( „NWZ”) na dzień 8 listopada 2017 roku informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 19…

19/2017 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 listopad 2017 r. w związku z żądaniem akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku

Zarząd DORADCY S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2017 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( „NWZ”) na dzień 8 listopada 2017 roku informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 17 października 2017 r. wpłynęło…

18/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 8 listopada 2017r

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 8 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 10.00 i odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu , IX piętro.Pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.…

17/2017 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki.

Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 września 2017 roku, podjął informacje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dniem 13 września 2017 roku dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 2.991.884,00 PLN (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), tj. z kwoty…

16/2017 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, że w dniu 4 września 2017 r. podpisał z PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, zgodnie z odpowiednimi regulacjami zawartymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa weszła w życie z dniem podpisania. Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 9) Załącznika…

14/2017 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2017 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Raport_Doradcy24_IIQ_2017_skonsolidowany Osoby reprezentujące spółkę: PAWEŁ WOŹNIAK – PREZES ZARZĄDU