20/2018 Jednostkowy raport za III kwartał 2018 r.

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za III kwartał 2018 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Raport_Dr.Finance_IIIQ_2018_jednostkowy Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

19/2018 Jednostkowy raport za II kwartał 2018 r.

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za II kwartał 2018 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Raport_Dr.Finance_IIQ_2018_jednostkowy Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

18/2018 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dr.Finance S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy do wszystkich podjętych Uchwał . Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie…

17/2018 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej (raport nr 17/2018)

Zarząd Dr.Finance S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu Członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej został powołany nowy członek: Pani Helena Hanczyn. Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco: – Jerzy Dera – Przewodniczący Rady Nadzorcze, Piotr Sereja – Sekretarz Rady Nadzorczej, Łukasz Jagiełło,…

16/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dr.Finance S.A., które odbyło się dnia 28 czerwca 2018 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

15/2018 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za roku 2017

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 14/2018 z dnia 7-06-2018 r., Zarząd Dr.Finance S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 09-06-2018 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017 w wysokości 254.014,23 PLN, w której przewiduje się, że: 1. Kwota: 225.787,50 PLN na kapitał rezerwowy 2. Kwota:…

14/2018 Uchwała Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2017

Zarząd Dr.Finance S.A. (’Spółka’) informuje, że w dniu 07-06-2018 roku podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki sposób podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości : 254.014,23 PLN, w której przewiduje się, że: 1. Kwota: 225.787,50 PLN na kapitał rezerwowy 2. Kwota: 28.226,73 PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych Podstawa prawna:…

13/2018 Korekta do skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok Dr.Finance S.A.

Zarząd Spółki Dr.Finance S.A. nawiązując do Raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2017. Korekta dotyczy Sprawozdań Zarządu zarówno jednostkowego , jak i skonsolidowanego, polegającym na: 1. DRF sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. – w jednostkowym zestawieniu…

12/2018 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dr.Finance S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Dr.Finance S.A. (?Spółka?) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2018 roku, które rozpocznie się o godz. 09.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro . W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki…

11/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok

Zarząd Spółki Dr.Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2017. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” DRF_JEDNOSTKOWY-RAPORT-ROCZNY-2017 DRF_Skonsolidowany-Raport-Roczny_2017 DRF_Sprawozdanie_Zarzadu_z-dzialalnosci-Grupy-Kapitalowej-2017 DRF_Sprawozdanie_Zarzadu_z-dzialalnosci-Spolki-2017 DRF-Jednostkowe-Sprawozdanie-Finansowe-2017 DRF-Raport-z-badania-jednostkowego-za-2017-biegly-rewident DRF-Raport-z-badania-skonsolidowanego-za-2017-biegly-rewident DRF-Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finansowe-2017 Osoby reprezentujące spółkę:…