5/2019 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym w dniu 30 stycznia 2019 roku, pierwotny termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2018 r. został ustalony na dzień 31 maja 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje, że jednostkowy raport roczny za 2018 r. zostanie ostatecznie opublikowany w dniu 30 maja 2019 roku.

Postawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu