33/2012 Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 roku.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Robert Loranc - Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"