17/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 18 grudnia 2013 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w II części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 listopada 2013 roku, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2013 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym NWZA.   Robert Loranc, 171.325.163 głosów (171.325.163 akcji), co stanowiło 82,04% głosów na NWZA i…

16/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 29 listopada 2013 r.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% (z listy rozwijanej) Treść raportu: Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 listopada 2013 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym NWZA. Robert Loranc (Prezes Zarządu Doradcy24 S.A.), 171.325.163…