37/2015 Istotna informacja

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na istotne informacje, które pojawiły się w wywiadzie udzielonym na www.newconnector.pl przez Prezesa Zarządu przekazuje do wiadomości link do wywiadu:

http://www.newconnector.pl/wywiad-z-pawlem-wozniakiem-prezesem-zarzadu-spolki-doradcy24-sa

Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu