Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 27 grudnia 2022 r. 555 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,690 zł, • w dniu 28 grudnia 2022 r.…

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 15 grudnia 2022 r. 828 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,738 zł, • w dniu 16 grudnia 2022 r.…

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 05 grudnia 2022 r. 747 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,798 zł, • w dniu 06 grudnia 2022 r.…

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 28 listopada 2022 r. 571 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,826 zł, • w dniu 29 listopada 2022 r.…

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 28 listopada 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu Spółki pdf-521844_202212011156932388

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 18 listopada 2022 r. 223 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,906 zł, • w dniu 21 listopada 2022 r.…

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 21 listopada 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu Spółki pdf-518311_202211222145619927

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności lub o uchylenie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Zarząd DR.FINANCE S.A. ( dalej jako Spółka ) nawiązując do raportu ESPI nr 15/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku informuje, że w dniu 26 września 2022 roku został wydany prawomocny wyrok w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki Dariusza B.o stwierdzenie nieważności lub o uchylenie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30…

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2022 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Spółki Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka Polfinance Sp.z o.o. informuje o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w Spółce Dr.Finance S.A.. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie. SKMBT-28322091918060_202209190888575128 Prezes Zarządu –…

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2022 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu. Pan Paweł Woźniak informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału i przekroczeniu w dół progu 5,00% ogólnej liczby głosów. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie. SKMBT-28322091918061_202209190619904289 Prezes…