56/2010 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 został złożony na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D oraz 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E spółki Doradcy24 S.A. Łączna liczba instrumentów finansowych objętych wnioskiem to 6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja. Spółka wnioskuje o wyznaczenie pierwszego dnia notowania na dzień 29 grudnia 2010 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:

* Daniel Meniów - Wiceprezes Zarządu
* Joanna Tomkowiak - Wiceprezes Zarządu