27/2016 Korekta raportu nr 26/2016: Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 19 sierpnia 2016 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu poprawny plik protokołu uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się dnia 19 sierpnia 2016 roku.

W raporcie nr 26/2016 omyłkowo załączono plik z projektami uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

 

Protokol-nwza-doradcy24-z-dnia-19_08_2016