34/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 04 grudnia 2019 r. 500 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,326 zł,

- w dniu 05 grudnia 2019 r. 505 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,327 zł,

- w dniu 06 grudnia 2019 r. 500 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,328 zł,

- w dniu 09 grudnia 2019 r. 505 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,328 zł,

- w dniu 10 grudnia 2019 r. 815 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,344 zł,

Akcje nabyte w dniach 04 grudnia a 10 grudnia 2019 r. stanowią 0,076% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,076% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 107.195 akcji, które stanowią 2,866% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,866% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu