16/2017 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, że w dniu 4 września 2017 r. podpisał z PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, zgodnie z odpowiednimi regulacjami zawartymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa weszła w życie z dniem podpisania.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu