24/2017 Sprostowanie treści protokołu z NWZA Doradcy24 S.A. z dnia 8 listopada 2017 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu sprostowanie do treści protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się dnia 8 listopada 2017 roku, a który to protokół Emitent zamieścił Raportem nr 21/2017 w dniu 8 listopada 2017 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". "

Sprostowanie-do-Protokolu-z-NWZA-z-dnia-8-listopada-2017-r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu