1/2021 Korekta – Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka"_ informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 roku otrzymał korektę zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Spółki Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotową korektę zawiadomienia opublikowanego w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu