19/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 29 lipca 2019 r. 425 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,290 zł,

- w dniu 30 lipca 2019 r. 490 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł,

- w dniu 31 lipca 2019 r. 560 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł,

- w dniu 01 sierpnia 2019 r. 580 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,310 zł,

- w dniu 02 sierpnia 2019 r. 710 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,310 zł,

Akcje nabyte w dniach 29 lipca do 2 sierpnia 2019 r. stanowią 0,074% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,074% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 71.845 akcji, które stanowią 1,921% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 1,921% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu