Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 15 grudnia 2022 r. 828 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,738 zł, • w dniu 16 grudnia 2022 r.…