35/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Pawła Woźniaka

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 23 grudnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Doradcy24 S.A. Pana Pawła Woźniaka.
Emitent w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Woźniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

 

ar._69_pawel_wozniak_231220141223