1/2017 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2016 z 13 stycznia 2016 roku, pierwotny termin publikacji raportu za IV kwartał 2016 r. został ustalony na dzień 9 luty 2017 roku.

Zarząd Spółki informuje, że raport za IV kwartał 2016 r. zostanie ostatecznie opublikowany w dniu 14 luty 2017 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu