9/2020 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 08 czerwca 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku z przekroczeniem w roku kalendarzowym progu wartości transakcji 5…

7/2020 Jednostkowy raport roczny za 2019 rok

Zarząd Dr.Finance S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za rok 2019. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu