EBI

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

Read more

Jednostkowy raport roczny za 2023 r.

Zarząd DR.FINANCE S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2023 r. Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 0000161223_202405310000153997 0000161224_202405310000153997 0000161225_202405310000153997 0000161226_202405310000153997

Read more

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 15 luty 2024 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Spółki Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka Polfinance Sp.z o.o. informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie SKM-C45824021416110_202402151517083183

Read more

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 13 luty 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o odwołaniu dotychczasowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Rafała Błażejewskiego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

Read more

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 13 luty 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Żanety Pałczak. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

Read more

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) informuje, że do Spółki w dniu 13 luty 2024 roku z terminem obowiązywania od 13lutego2024 roku wpłynęła rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Przewodniczącego Jerzego Dera. Nie podano przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i…

Read more

Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2023 r.

Zarząd Dr.Finance S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu za IV kwartał 2023 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym w dniu 9 stycznia 2024 roku, pierwotny termin publikacji raportu za IV kwartał 2023 r. został ustalony na dzień 10 luty 2024 roku. Zarząd Spółki informuje, że raport za IV kwartał 2023…

Read more

DRFINANCE: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 lutego 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 13 lutego 2024r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu…

Read more

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 29 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Macieja Stasiaka. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

Read more

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2023 roku podjęto uchwałę o odwołaniu z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pani Anity Szewczyk-Dąbrowskiej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Read more

Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dr.Finance S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy do żadnej z podjętych Uchwał. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym…

Read more

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

W związku z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r., Zarząd DR.FINANCE S.A („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane…

Read more

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

Read more

Jednostkowy raport roczny za 2022 r.

Zarząd DR.FINANCE S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2022 r. Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Prezes Zarządu – Paweł Woźniak 0000151173_2023053100001474130000151172_2023053100001474130000151171_2023053100001474130000151170_2023053100001474130000151167_202305310000147413

Read more

ESPI

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 19 marca 2024 r. 800 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,020 zł. • w dniu 20 marca 2024 r.…

Read more

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 25 marzec 2024 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu. Pan Paweł Woźniak informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.. Spółka iprzekazywała także wcześniej na…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 22 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka- Prezesa Zarządu Spółki. pdf-683767_202403231645439090

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 12 marca 2024 r. 1.000 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,000 zł. • w dniu 13 marca 2024 r.…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 19 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka- Prezesa Zarządu Spółki. pdf-680875_202403190537007785

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 18 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka- Prezesa Zarządu pdf-680875_202403190375768739Spółki.  

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 7 marca 2024 r. 3.700 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,000 zł. • w dniu11 marca 2024 r. 2.000…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 08 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Marka Kłopeć – członka Rady Nadzorczej. pdf-679931_202403111762070285

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 27 luty 2024 r. 1.500 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,157 zł, • w dniu 28 luty 2024 r.…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 01 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka- Prezesa Zarządu Spółki. pdf-676465_202403010164204700

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 22 luty 2024 r. 1.100 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,870 zł, • w dniu 23 luty 2024 r.…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 26 luty 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka- Prezesa Zarząduj Spółki. pdf-674962_202402261541565465

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 26 luty 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z przekroczeniem progu 5 tys. EURO na transakcjach akcjami Spółki w trakcie roku kalendarzowego przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj.…

Read more

Powołanie członka Rady Nadzorczej – uzupełnienie informacji

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) w nawiązaniu do Raportu nr 8/2024 z dnia 13 luty 2024 roku przekazuje niniejszym życiorys nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Żanety Pałczak. Pani Żaneta Pałczak ukończyła Studium Nowoczesnych Technik Informatycznych. Wykształcenie średnie techniczne. Od 1995 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Świat Finansów Żaneta Pałczak. Od 2009…

Read more

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 15 luty 2024 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Prezesa Zarządu Pana Pawła Woźniaka. Pan Paweł Woźniak informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Dr.Finance S.A.. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie.

Read more

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 12 luty 2024 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Spółki Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka Polfinance Sp.z o.o. informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału i przekroczeniu w dół poziomu 40,00% ogólnej liczby głosów. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe…

Read more

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 13 luty 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o odwołaniu dotychczasowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Rafała Błażejewskiego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

Read more

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 13 luty 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Żanety Pałczak. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

Read more

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki bedącym akcjonariuszem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 13 luty 2024 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki będącym akcjonariuszem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 luty 2024 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym…

Read more

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) informuje, że do Spółki w dniu 13 luty 2024 roku z terminem obowiązywania od 13lutego2024 roku wpłynęła rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Przewodniczącego Jerzego Dera. Nie podano przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i…

Read more

DRFINANCE: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 lutego 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 13 lutego 2024r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu…

Read more

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 19 marca 2024 r. 800 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,020 zł. • w dniu 20 marca 2024 r.…

Read more

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 25 marzec 2024 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu. Pan Paweł Woźniak informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.. Spółka iprzekazywała także wcześniej na…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 22 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka- Prezesa Zarządu Spółki. pdf-683767_202403231645439090

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 12 marca 2024 r. 1.000 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,000 zł. • w dniu 13 marca 2024 r.…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 19 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka- Prezesa Zarządu Spółki. pdf-680875_202403190537007785

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 18 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka- Prezesa Zarządu pdf-680875_202403190375768739Spółki.  

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 7 marca 2024 r. 3.700 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,000 zł. • w dniu11 marca 2024 r. 2.000…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 08 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Marka Kłopeć – członka Rady Nadzorczej. pdf-679931_202403111762070285

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 27 luty 2024 r. 1.500 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,157 zł, • w dniu 28 luty 2024 r.…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 01 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka- Prezesa Zarządu Spółki. pdf-676465_202403010164204700

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 22 luty 2024 r. 1.100 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,870 zł, • w dniu 23 luty 2024 r.…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 26 luty 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka- Prezesa Zarząduj Spółki. pdf-674962_202402261541565465

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 26 luty 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z przekroczeniem progu 5 tys. EURO na transakcjach akcjami Spółki w trakcie roku kalendarzowego przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj.…

Read more

Powołanie członka Rady Nadzorczej – uzupełnienie informacji

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) w nawiązaniu do Raportu nr 8/2024 z dnia 13 luty 2024 roku przekazuje niniejszym życiorys nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Żanety Pałczak. Pani Żaneta Pałczak ukończyła Studium Nowoczesnych Technik Informatycznych. Wykształcenie średnie techniczne. Od 1995 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Świat Finansów Żaneta Pałczak. Od 2009…

Read more

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 15 luty 2024 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Prezesa Zarządu Pana Pawła Woźniaka. Pan Paweł Woźniak informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Dr.Finance S.A.. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie.

Read more

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 12 luty 2024 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Spółki Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka Polfinance Sp.z o.o. informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału i przekroczeniu w dół poziomu 40,00% ogólnej liczby głosów. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe…

Read more

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 13 luty 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o odwołaniu dotychczasowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Rafała Błażejewskiego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

Read more

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 13 luty 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Żanety Pałczak. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

Read more

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki bedącym akcjonariuszem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 13 luty 2024 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki będącym akcjonariuszem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 luty 2024 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym…

Read more

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) informuje, że do Spółki w dniu 13 luty 2024 roku z terminem obowiązywania od 13lutego2024 roku wpłynęła rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Przewodniczącego Jerzego Dera. Nie podano przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i…

Read more

DRFINANCE: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 lutego 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 13 lutego 2024r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu…

Read more

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2022 r.

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2022, w wysokości 221.456,51 zł, zakładającą pokrycie jej z przyszłych zysków Spółki. Prezes Zarządu – Paweł Woźniak

Read more

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie…

Read more

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2023 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Spółki Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka Polfinance Sp.z o.o. informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.. Spółka przekazuje w…

Read more

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 17 marca 2023 r. 529 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,000 zł, • w dniu 18 marca 2023 r.…

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 7 marca 2023 r. 1.030 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,000 zł, • w dniu 8 marca 2023 r.…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 6 marca 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka- Prezesa Zarząduj Spółki pdf-555590_202303060272027290 Prezes…

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 22 luty 2023 r. 260 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,660 zł, • w dniu 23 luty 2023 r.…

Read more

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 27 lutego 2023 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Spółki Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka Polfinance Sp.z o.o. informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.. Spółka przekazuje w…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 27 lutego 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Jerzego Dera- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pdf-553626_202302270251256656…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 24 lutego 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka- Prezesa Zarząduj Spółki pdf-552815_202302271163392819 Prezes…

Read more

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 24 lutego 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Jerzego Dera- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pdf-552815_202302270559973672…

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 15 luty 2023 r. 151 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,660 zł, • w dniu 16 luty 2023 r.…

Read more

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 02 stycznia 2023 r. 743 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,670 zł, • w dniu 03 stycznia 2023 r.…

Read more

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.