• Dr.Finance S.A. ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław
  • 801 081 024

Relacje inwestorskie

EBI

14/2019 Jednostkowy raport za III kwartał 2019 r
Październik 17, 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy

czytaj więcej
13/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019
Wrzesień 12, 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. ("Spółka") informuje o zmianie

czytaj więcej
12/2019 Jednostkowy raport za II kwartał 2019 r
Lipiec 19, 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy

czytaj więcej
11/2019 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Lipiec 2, 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje,

czytaj więcej
10/2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej
Czerwiec 27, 2019

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 26

czytaj więcej
9/2019 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
Czerwiec 26, 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego

czytaj więcej
20/2018 Jednostkowy raport za III kwartał 2018 r.
Listopad 14, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy

czytaj więcej
19/2018 Jednostkowy raport za II kwartał 2018 r.
Sierpień 14, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy

czytaj więcej
18/2018 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku
Czerwiec 29, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego

czytaj więcej
17/2018 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej (raport nr 17/2018)
Czerwiec 28, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż

czytaj więcej
16/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku
Czerwiec 28, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu

czytaj więcej
36/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Grudzień 16, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zawiadamia, iż Rada

czytaj więcej
35/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał
Listopad 14, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w

czytaj więcej
34/2016 Korekta zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
Październik 26, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje o błędnej zmianie

czytaj więcej
33/2016 Korekta zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r
Październik 10, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Spółka") informuje o błędnej zmianie

czytaj więcej
32/2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r
Październik 10, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu

czytaj więcej
31/2016 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 19 sierpnia 2016 roku
Wrzesień 28, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego

czytaj więcej
53/2015 Informacja z KDPW S.A. w sprawie uchylenia uchwały nr 551/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r.
Grudzień 6, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. niniejszym informuje, iż otrzymał w

czytaj więcej
52/2015 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 20 listopada 2015 roku.
Listopad 20, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu

czytaj więcej
51/2015 Zaktualizowana prognoza finansowa Spółki na lata 2015-2016
Listopad 4, 2015

Zarząd DORADCY24 S.A. podaje do wiadomości zaktualizowaną prognozę

czytaj więcej
50/2015 Udzielone akcjonariuszowi informacje na podstawie art. 428 § 6 KSH
Listopad 4, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje informacje przekazane

czytaj więcej
49/2015 Zaktualizowana strategia rozwoju Spółki na lata 2015-2016
Listopad 4, 2015

Zarząd Spółki Doradcy24 w załączeniu przekazuje zaktualizowaną strategię

czytaj więcej
48/2015 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Listopad 2, 2015

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z podaniem

czytaj więcej
50/2014 Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron pomiędzy Spółka a Autoryzowanym Doradcą
Grudzień 29, 2014

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia

czytaj więcej
49/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Grudzień 22, 2014

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia

czytaj więcej
34/2013 Uchwalenie nowego Statutu Spółki
Grudzień 19, 2013

W związku z podjęciem w dniu 18 grudnia

czytaj więcej
33/2012 Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012
Listopad 14, 2012

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości

czytaj więcej
32/2012 Podpisanie umowy ze Szkołą Inwestowania Sp. z o.o.
Listopad 13, 2012

Zarząd Spółki Doradcy24 SA (Emitent) informuje o zawarciu

czytaj więcej
37/2011 Zmiany w Zarządzie Spółki Doradcy24 SA
Listopad 17, 2011

Zarząd Spółki Doradcy24 SA informuje, iż w dniu

czytaj więcej
38/2011 Podpisanie listu intencyjnego
Listopad 17, 2011

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż

czytaj więcej
49/2009 Powołanie osoby Nadzorującej
Grudzień 22, 2009

Zarząd Doradcy24 SA podaje do wiadomości, iż uchwałą

czytaj więcej
48/2009 Treść Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2009 r.
Grudzień 21, 2009

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą w Warszawie

czytaj więcej
32/2008 Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Listopad 30, 2008

Zarząd Doradcy24 SA informuje, iż na podstawie zawiadomienia

czytaj więcej
31/2008 Umowa zakazu sprzedaży akcji Doradcy24 SA typu lock-up
Listopad 24, 2008

Zarząd Doradcy24 SA informuje, iż Privilege Capital Management

czytaj więcej

ESPI

30/2019 Skup akcji własnych
Listopad 6, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
29/2019 Skup akcji własnych
Październik 28, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
28/2019 Zamknięcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Październik 17, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
27/2019 Skup akcji własnych
Wrzesień 18, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
26/2019 Skup akcji własnych – korekta raportu nr 10/2019
Wrzesień 12, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
25/2019 Skup akcji własnych – Korekta do raportu nr 23/2019
Wrzesień 12, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
18/2019 Skup akcji własnych
Lipiec 29, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

czytaj więcej
86/2018 Skup akcji własnych
Grudzień 31, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
85/2018 Skup akcji własnych
Grudzień 23, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
84/2018 Skup akcji własnych
Grudzień 21, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
83/2018 Skup akcji własnych
Grudzień 20, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
82/2018 Skup akcji własnych
Grudzień 19, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
4/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 10.05.2012 r.
Maj 11, 2012

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz

czytaj więcej
3/2012 Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA dnia 10 maja 2012 roku
Maj 9, 2012

Raport zawierający listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w

czytaj więcej
54/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Listopad 23, 2011

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia

czytaj więcej
53/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Listopad 21, 2011

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia

czytaj więcej
64/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Grudzień 29, 2010

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia

czytaj więcej
63/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Grudzień 22, 2010

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz

czytaj więcej
30/2009 Osiągnięcie progu 5% w kapitale zakładowym
Grudzień 28, 2009

Zarząd Doradcy24 SA. informuje, iż w dniu 28.12.2009

czytaj więcej
31/2009 Osiągnięcie progu 5% w kapitale zakładowym
Grudzień 28, 2009

Zarząd Doradcy24 SA. informuje, iż w dniu 28.12.2009

czytaj więcej
13/2008 Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Listopad 30, 2008

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia

czytaj więcej

Facebook