13/2018 Korekta do skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok Dr.Finance S.A.

Zarząd Spółki Dr.Finance S.A. nawiązując do Raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2017. Korekta dotyczy Sprawozdań Zarządu zarówno jednostkowego , jak i skonsolidowanego, polegającym na: 1. DRF sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. – w jednostkowym zestawieniu…

20/2018 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance S.A.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Dr.Finance S.A. (?Spółka?) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2018 roku, które rozpocznie się o godz. 09.00 i odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro . W załączeniu treść…

12/2018 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dr.Finance S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Dr.Finance S.A. (?Spółka?) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2018 roku, które rozpocznie się o godz. 09.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro . W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki…

11/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok

Zarząd Spółki Dr.Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2017. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” DRF_JEDNOSTKOWY-RAPORT-ROCZNY-2017 DRF_Skonsolidowany-Raport-Roczny_2017 DRF_Sprawozdanie_Zarzadu_z-dzialalnosci-Grupy-Kapitalowej-2017 DRF_Sprawozdanie_Zarzadu_z-dzialalnosci-Spolki-2017 DRF-Jednostkowe-Sprawozdanie-Finansowe-2017 DRF-Raport-z-badania-jednostkowego-za-2017-biegly-rewident DRF-Raport-z-badania-skonsolidowanego-za-2017-biegly-rewident DRF-Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finansowe-2017 Osoby reprezentujące spółkę:…