38/2020 Podpisanie istotnej umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd Dr.Finance S.A. _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 27 października 2020 roku, została zawarta umowa o kredyt odnawialny w mBank S.A. do wysokości 500 tys. PLN_dalej: Kredyt_. Kredyt ma zostać spłacony do dnia 20 października 2023 r.. Prowizja wyniosła 1,8 %, druga rata płatna w dniu 25.10.2021 r. w wysokości 0,8 % od kwoty Kredytu oraz trzecia rata płatna w dniu 25.10.2022 r. w wysokości 0,8 % od kwoty Kredytu. Oprocentowanie Kredytu wynosi: WIBOR1M + marża banku w wysokości 2,9%. Prowizja administracyjna, w wysokości 0,05 % miesięcznie liczona od sumy kwoty zadłużenia kapitałowego oraz kwoty niewykorzystanej, Zabezpieczenie Kredytu stanowi weksel własny, którego wystawcą jest Spółka oraz gwarancja udzielona przez BGK.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu