31/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 06 listopada 2019 r. 285 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,340 zł,

- w dniu 07 listopada 2019 r. 295 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,330 zł,

- w dniu 08 listopada 2019 r. 295 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,340 zł,

- w dniu 12 listopada 2019 r. 295 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,340 zł,

- w dniu 13 listopada 2019 2019 r. 305 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,342 zł,

- w dniu 14 listopada 2019 2019 r. 275 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,350 zł,

Akcje nabyte w dniach 6 do 14 listopada 2019 r. stanowią 0,047% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,047% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 99.765 akcji, które stanowią 2,668% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,668% głosów na WZA

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu